THƯ MỜI QUAN TÂM
[ 12-02-2014 06:38 AM | Lượt xem: 12368 ]

Công ty cổ phần khoáng sản An Khánh là công ty thành viên của Tập đoàn An Khánh - một trong những tập đoàn kinh tế hàng đầu của tỉnh Thái Nguyên - Việt Nam


THƯ MỜI QUAN TÂM

Kính gửi: Quý Công ty!

 

I. Giới thiệu Công ty

Công ty cổ phần khoáng sản An Khánh là công ty thành viên của Tập đoàn An Khánh - một trong những tập đoàn kinh tế hàng đầu của tỉnh Thái Nguyên - Việt Nam, kinh doanh đa ngành: Khai thác và chế biến khoáng sản, xây dựng các công trình giao thông, kinh doanh bất động sản và liên doanh với nước ngoài.

Trụ sở: Tổ 22 phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

 Điện thoại: 0280 6 252 333 – Fax: 0280 6 251 000.

 Mail: ankhanh.mineral@khoangsanankhanh.com.vn

Web: http://khoangsanankhanh.com.vn

              Phạm vi kinh doanh: Thăm dò, khai thác, chế biến, xuất nhập khẩu các loại khoáng sản… Các mỏ thuộc quyền quản lý và khai thác của Công ty cổ phần khoáng sản An Khánh:

1. Mỏ Titan Cây Châm - xã Động Đạt,  huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên;

2. Mỏ Titan Làng Cam - xã Phủ Lý - huyện Phú Lương - tỉnh Thái Nguyên;

3. Mỏ than Đồng Sầm - xã An Khánh - huyện Đại Từ - tỉnh Thái Nguyên;

4. Mỏ đá vôi - xã Yên Lạc - huyện Phú Lương - tỉnh Thái Nguyên.

5. Nhà máy chế biến xỉ Titan An Khánh – TN3 công suất 50.000 tấn/năm

II. Nội dung thư mời quan tâm

Công ty cổ phần khoáng sản An Khánh hiện tại đang tập chung vào khai thác, sản xuất và chế biến mặt hàng titan, cụ thể như sau:

1. Đối với Mỏ Titan Cây Châm(quặng titan gốc):

- Công ty cổ phần khoáng sản An Khánh được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp giấy phép khai thác số 1179/GP-BTNMT ngày 20/6/2011 trên diện tích 7,57ha với tổng trữ lượng khai thác là 1,8 triệu tấn (cos khai thác +70m) tại xã Động Đạt huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam.

- Từ cos +70m đến -142m theo tài liệu báo cáo địa chất trữ lượng đạt 3,8 triệu tấn, ngay sau khi khai thác hết trữ lượng theo Giấy phép đã được cấp, Công ty chúng tôi sẽ tiếp tục xin gia hạn để khai thác trữ lượng 3,8 triệu tấn theo Luật khoáng sản Việt Nam.

2. Đối với Mỏ Titan Làng Cam(quặng titan sa khoáng):

Công ty cổ phần khoáng sản An Khánh đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận cho phép thăm dò, khai thác mỏ Titan sa khoáng Làng Cam tại xã Động Đạt huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam với tổng diện tích 77,8ha; trữ lượng ước tính khoảng 5 triệu tấn; hàm lượng khai thác công nghiệp có chất lượng TiO2 từ 20%-25%. Sau khi chế biến, tinh quặng có hàm lượng TiO2 đạt 50%-52%.

3. Khả năng cung cấp các sản phẩm hiện tại thời điểm này:

- Với hai mỏ đang khai thác mỗi tháng Công ty chúng tôi cung cấp được: 13.000 tấn tinh quặng titan, trong đó:

            + Tinh quặng có hàm lượng TiO2: 45%-48%: 8.000 tấn/tháng

            + Tinh quặng có hàm lượng TiO2 trên 48%: 5.000 tấn/tháng

Với khả năng cung cấp như trên, Công ty cổ phần khoáng sản An Khánh đang tìm kiếm đối tác tiêu thụ và bao tiêu sản phẩm.

Về đơn giá, phương thức giao nhận, hình thức thanh toán sẽ theo thỏa thuận giữa các bên.

4. Đầu tư xây dựng Nhà máy chế biến Xỉ Titan An Khánh – TN3

- Công ty cổ phần khoáng sản An Khánh được Thủ Tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch đầu tư xây dựng nhà máy chế biến xỉ titan An Khánh – TN3 công suất 50.000 tấn/năm đặt tại xã Động Đạt huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam với tổng mức đầu tư gần 25 triệu USD.

- Hiện tại Công ty đã hoàn thiện xong một số hạng mục và công trình phụ trợ (văn phòng, nhà ở công nhân, mặt bằng nhà máy, bãi đổ xỉ thải, đường điện, đường giao thông nội bộ, trạm cân…)

Đối với Dự án đầu tư  xây dựng nhà máy chế biến xỉ titan An Khánh – TN3, Công ty cổ phần khoáng sản đang tìm kiếm đối tác để cùng hợp tác đầu tư xây dựng hoàn thiện nhà máy và bao tiêu sản phẩm xỉ titan. Phương thức hợp tác tham gia góp vốn cổ phần để đầu tư xây dựng nhà máy và bao tiêu sản phẩm Xỉ Titan.

 

Trên đây là thông tin về thư mời quan tâm đối với một số lĩnh vực khai thác, chế biến khoáng sản của Công ty cổ phần khoáng sản An Khánh.  Rất mong nhận được sự quan tâm, hợp tác của quý Công ty.

Thư và tài liệu bày tỏ quan tâm xin được gửi về địa chỉ dưới đây:

Công ty cổ phần Khoáng sản An Khánh:

Tổ 22 phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Điện thoại: 0280 6 252 333 – Fax: 0280 6 251 000

Mail: ankhanh.mineral@khoangsanankhanh.com.vn

                                                           

Nơi nhận:

- Như trên;

- HĐQT;

- Giám đốc và các Phó Giám đốc;

- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

 

 

 Ngô Quốc Hội

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Giới thiệu khác:

Hỗ trợ trực tuyến
Hình ảnh
  • Album test 3
  • Album test 1
  • Album test 2
Liên kết